Yleiset tietosuojaperiaatteet

Elcos Medical OY:n tietosuojaehdot perustuvat periaatteeseen suojata asiakkaiden ja yhteistyökumppanien yksityisyyttä niillä keinoilla, jotka ovat hallittavissamme.

Lähdemme tietosuoja-alan toiminnan muokkaamisessa ja toteutuksessa Euroopan unionissa voimassa olevasta periaatteesta, jonka mukaan luonnollisten henkilöiden suoja henkilötietojen käsittelyssä on jokaisen perusoikeus.

Tietosuoja-alaa koskevan toimintamme perusteena on luotettavuus ja tavoitteena on varmistaa, että asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatujen henkilötietojen käsittely on laillista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää.

Meidän asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme tuntevat tietosuojaa koskevat oikeutensa, jotka ovat ennen kaikkea (i) oikeus olla informoitu1, oikeus tutustua tietoihin2, (iii) oikeus vaatia tietojen korjaamista, (iv) oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista3, (v) oikeus esittää vastaväitteitä4 ja (vi) oikeus vaatia tietojen poistamista.

Kerättävien henkilötietojen suppeampi tavoite

Asiakkailta saadut henkilötiedot ovat Elcos Medical OY:n hallinnassa vain asiakkaiden varustamiseksi tarvittavilla lääkintälaitteilla ja asiakkaiden selväsanaisesti ilmaistun halun osalta tiedon jakamiseksi Elcos Medical OY:n tarjottavista uusista tuotteista tai palveluista, jotka voivat olla asiakkaillemme tarpeellisia.

Yhteistyökumppaniemme ja näiden edustajien henkilötietoja tarvitsemme vain tarkoituksenamme taata liikekumppaniemme kanssa korkealaatuinen yhteistyö.

Asiakkaan henkilötietoja säilytämme niin kauan, kuin se on tarpeen palvelumme tarjoamiseen asiakkaalle. Kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin niitä kerättiin, tai kun asiakkaamme on perunut suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen, poistamme kaikki hallussamme olevat kyseisen asiakkaan henkilötiedot. Saadessamme selväsanaisen toiveen tietojen poistamisesta, poistamme henkilötiedot viipymättä.

Varmistaaksemme henkilötietojen käsittelyn vaatimusten mukaisuuden katsomme, että mikäli asiakas ei ole ilmaissuut haluaan saada lääkinnällistä laitetta ja / tai tietoa kahdentoista (12) kuukauden kuluessa viimeisen lääkinnällisen laitteen ja / tai tiedon toimittamisesta, asiakas on oletusarvoisesti luopunut Elcos Medical OY:n palveluista. Tällaisessa tapauksessa poistamme tämän asiakkaan henkilötiedot turvallisesti ja lopullisesti.

Meidän yhteistyökumppaniemme ja yhteistyökumppaniemme edustajien henkilötietoja säilytämme niin kauan, kuin niitä tarvitaan toimivan yhteistyön puitteissa. Yhteistyön päättyessä poistamme viipymättä kaikki hallussamme olevat tästä yhteistyökumppanista ja sen edustajasta olevat henkilötiedot.

Kerättävien henkilötietojen sisältö

Asiakkaiden tyytyväisyyden varmistamiseksi Elcos Medical OY:tä kohtaan tarvitsemme asiakkaan nimen, syntymäajan ja/tai henkilötunnuksen sekä yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite mikäli mahdollista).

Varmistaaksemme korkeaa liiketoimintakulttuuria vastaava viestintä yhteistyökumppanien kanssa tarvitsemme yhteistyökumppanin ja sen edustajan nimen ja yhteydenpitoon tarvittavat yhteystiedot (toimipaikan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Turvallisuuden takaaminen henkilötietojen käsittelyssä

Takaamme laillisiin tarkoituksiin hallussamme olevien henkilötietojen täydellisen suojan. Luvattoman henkilötietoihin päästyn välttämiseksi olemme ottaneet käyttöön tarvittavat organisatoriset ja tekniset turvakeinot. Pääsy meidän hallussamme oleviin henkilötietoihin on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä.

______________________

1 Mainitusta oikeudesta vastuussa olevan käsittelijän velvollisuus on esittää rekisteröidylle selkeää tietoa.

2 Mainittu oikeus sisältää rekisteröidyn oikeuden saada vastuulliselta käsittelijältä vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja mikäli käsitellään, tutustua omiin henkilö- ja muihin tietoihin (esim. tavoite, käsiteltävien henkilötietojen lajit, henkilötietojen säilyttämisen aikaväli tai sen määrityksen kriteerit jne.).

3 Mainittu oikeus käsittää tilanteet, joissa (1) rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden – ajaksi, joka mahdollistaa vastuullisen käsittelijän tarkastaa henkilötietojen oikeellisuuden, tai (2) henkilötietojen käsittely on laitonta, mutta rekisteröity ei pyydä henkilötietojen poistamista, vaan niiden käytön rajoittamista, tai (3) vastuullinen käsittelijä ei tarvitse henkilötietoja enää käsittelyn tarkoitukseen, mutta ne ovat rekisteröidylle tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimisessa tai puolustamisessa, tai (4) rekisteröity on esittänyt henkilötietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 art. 1 mom. mukaisen vastaväitteen – siihen asti, kunnes tarkastetaan, ovatko vastuullisen käsittelijän lailliset syyt tärkeämpiä kuin rekisteröidyn perustelut.

4 Mainittu oikeus antaa rekisteröidylle mahdollisuuden esittää tietystä tilanteesta lähtien koska tahansa vastaväitteitä häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, joka tapahtuu julkisen tai laillisen edun perusteella.

 

Elcos Medical OY tietosuojaehdot.pdf

Sairaalatekniikan kokenut ja
luotettava edelläkävijä

Elcos Medical Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1924 saakka, jolloin toiminta alkoi. Tuomme maahan ja markkinoimme korkealaatuisia innovatiivisia tuotteita, joita myös huollamme Suomessa. Seuraamme hyvinvointi- ja terveydenhoitoalan kehitystä ja pyrimme tarjoamaan oikeat ja kustannustehokkaat ratkaisut tuotevalikomamme puitteissa.

Lue lisää yrityksemme vaiheista Tilaa tai kysy lisää!